Privacy Policy Live Multicam Services

Privacybeleid
Dit privacybeleid van Live Multicam Services (LMS) bedrijf voerende te Gouvernestraat 133, 3014 PM te Rotterdam, heeft betrekking op de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens via de website www.livemulticam.services. Jouw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt , verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

De persoonsgegevens
Jouw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om je van dienst te kunnen zijn en de door jouw gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door jouw verstrekte persoonsgegevens kunnen ten alle tijden door je worden ingezien of veranderd.

Cookies
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen we voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren we zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

LMS gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LMS heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Beveiliging
LMS betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens. LMS voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijn
LMS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door LMS.